This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political & social sciences > Paul Verbraeken series > TEGEN RADICALISERING (Paul Verbraekenlezing 2017)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:18/03/2017

TEGEN RADICALISERING (Paul Verbraekenlezing 2017)

Pleidooi voor een postkoloniaal Europa

by: Nadia Fadil

Nadia Fadils meest recente werk spitst zich toe op het begrip radicalisering. De term ‘radicalisering’ staat hoog op de lijst van ons politiek woordgebruik. Deze 19de-eeuwse term stamt uit een progressief en liberaal gedachtegoed. Nu duidt hij steevast op verontrustende ideologische tendensen en processen – vaak van moslimsignatuur – die zouden kunnen leiden tot geweld.

In deze lezing staat Fadil stil bij de semantische verschuiving van de term radicalisering gedurende de laatste vijftien jaar. Ze toont doorheen haar lezing aan hoe de term radicalisering gradueel als ideologisch denkkader ging fungeren om bepaalde vormen van activisme en politiek handelen te pathologiseren en te problematiseren. Ze argumenteert dat de term radicalisering tekenend is voor een onvermogen om niet-seculiere en niet-westerse taal en actievormen te integreren in een politieke woordenschat.

 

Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp. 

Standard
Price € 12,50

Details

TEGEN RADICALISERING (Paul Verbraekenlezing 2017)
Author(s): Nadia Fadil
ISBN: 9789057186233
Format: 13 x 21
Number of pages 52
Language: Dutch

About the author(s)

Nadia Fadil is docent bij de vakgroep antropologie aan de KU Leuven waar ze verbonden is aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Center. Ze verricht onderzoek rond het thema religie, etniciteit, secularisme en multiculturalisme met een specifieke focus op de islam in Europa. Ze publiceerde veelvuldig in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften en neemt op een regelmatige basis deel aan het Vlaamse publieke debat.

More in this category

ONDER POPULISTEN (PAUL VERBRAEKENLEZING 2022) Anton Jäger
LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021) Sarah De Boeck
KLIMAATACTIE IN GELE HESJES (Paul Verbraekenlezing 2020) Erik Swyngedouw
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019) Vincent Scheltiens
EEN STAD IS GEEN LAND... (Paul Verbraekenlezing 2018) Eric Corijn
DE LEEGTE VAN WESTERSE WAARDEN (Paul Verbraekenlezing 2016) Willem Schinkel

All books in this category