This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > History > MET KENNIS VAN ZAKEN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:13/01/2020

MET KENNIS VAN ZAKEN

Wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500

by: Helma De Smedt (red.)

Nothing will come of nothing. Deze woorden legde William Shakespeare in de mond van de oude King Lear. Van niets komt niets is een uitspraak die eigenlijk al veel verder teruggaat dan begin zeventiende eeuw; de filosofen van het antieke Griekenland bezigden ze al. Het is een uitspraak – lichtjes tongue in cheek, dat geven we grif toe – die we uiterst toepasbaar vonden voor wat er aan een universiteit gebeurt. Alles ontstaat immers uit onderzoek en onderwijs. De Universiteit Antwerpen is een relatief jonge, dynamische universiteit. Elke geschiedenis kent een voorgeschiedenis en wil die nu toch in Antwerpen bijzonder interessant zijn… Immers, lang vóór deze universiteit tot stand kwam, leefde er in de Scheldestad al heel wat op het vlak van wetenschap en onderwijs. Drukkers, uitgevers en boekverkopers speelden bovendien een cruciale rol bij de verspreiding van kennis. Dat proberen wij – de samenstellers en de auteurs van het boek – met evenveel doorwrocht onderzoek als puur plezier aan te tonen in het boek Met kennis van zaken. Wetenschap en onderwijs in Antwerpen vanaf 1500.

Dit boek brengt geen exhaustieve geschiedenis van de stad Antwerpen. Niet alle lagen van de bevolking worden erin belicht, maar ‘enkel’ diegenen die bij de Antwerpse ‘kenniscultuur’ waren betrokken zoals humanisten, geleerden, kunstenaars, ambachtslieden, drukkers, uitgevers, boekverkopers, onderwijzers, liefhebbers der consten…. Na het Woord vooraf van prorector professor dr. Alain Verschoren brengt emerita professor dr. Helma De Smedt in de Inleiding echter wel een bondig historisch overzicht van belangrijke kenmerken en gebeurtenissen in en met betrekking tot Antwerpen in de periode 1500-1850 en verder in het boek ook een niet-exhaustieve schets van de economische ontwikkeling van de stad tijdens die periode.

Kennis, kunsten, kennistransfer… zovele aspecten die het wezen van de huidige faculteit Letteren en Wijsbegeerte raken, zijn in het boek aan de orde, onder meer in de bijdragen van de professoren dr. Guido Van Heeswijck, dr. Hubert Meeus en dr. Guido Marnef en van dr. Tom Deneire, dr. Timothy de Paepe, dr. Jan Dewilde en dr. Ria Fabri.
Standard
Price € 49,00

Details

MET KENNIS VAN ZAKEN
Author(s): Helma De Smedt (red.)
ISBN: 9789057185618
Format: 24 x 27
Number of pages 384
Language: Dutch

About the author(s)

Helma De Smedt (1948) is emerita gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen. Zij studeerde geschiedenis aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius en aan de KU Leuven en promoveerde in 1980 aan de KU Leuven bij emeritus professor Herman baron Van der Wee tot doctor in de geschiedenis. Sinds dat jaar doceerde zij aan de Universiteit Antwerpen voornamelijk (maar niet uitsluitend) economische geschiedenis. Haar historisch onderzoek richt zich vooral naar de financiële geschiedenis en de bankgeschiedenis en naar de geschiedenis van bedrijven en dit vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Zij realiseerde diverse publicaties op dat vlak. Momenteel is zij nog actief onder meer in het kader van het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB) van de Universiteit Antwerpen.

Met bijdrages van Ludo Cuyvers, Marc Demolder, Tom Deneire, Timothy De Paepe, Dave De ruysscher, Helma De Smedt, Jan Dewilde, Ria Fabri, Piet Lombaerde, Guido Marnef, Hubert Meeus, Ad Meskens, Robrecht Van Hee en Guido Vanheeswijck.

More in this category

FRANS FRANCKEN … AND HIS MILIEU Natasja Peeters and Ann Diels (eds.)
LES OUBLIÉS DE LA GUERRE Paul De Keulenaer
WAAR IS HITLER? Tim Trachet
GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING NR. 130 (2020) Stichting Auschwitz
JOSEPH RYELANDT David Vergauwen
LE SUPRÊME HOMMAGE Christoph De Spiegeleer

All books in this category