This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political & social sciences > Paul Verbraeken series > LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:27/02/2021

LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021)

Een pleidooi voor de essentiële economie

by: Sarah De Boeck

De aarde wordt stilaan een onleefbaar ecosysteem voor de mens. Die ‘onleefbaarheid’ komt in grote mate voort uit hoe wij economie definiëren en organiseren. We vergeten daarbij dat de economie niet per definitie gericht is op groei en het maken van winst. Er wordt niet collectief, als een verzameling van mensen en van gemeenschappen, genomen wat we nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te leiden; er wordt individueel genomen van mensen, van grondstoffen, van
dieren, planten en alle levende organismen waarmee je geld kan verdienen.

De essentiële economie vertelt een ander verhaal. Economie dient om te voorzien in ons welzijn: ze gaat over huisvesting, voeding, nutsvoorzieningen, zorg, onderwijs en alle activiteiten die wij als mensen – ongeacht ons inkomen – nodig hebben voor ons dagelijks leven. Het gaat over de basisgoederen en diensten die we lokaal consumeren, die lokaal verankerd zijn en die minder onderhevig zijn aan internationale competitie. Dit denken wordt zeer belangrijk in de relance na de coronacrisis.
Standard
Boek € 12,50
E-book € 12,50

Details

LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021)
Author(s): Sarah De Boeck
ISBN: 9789461171047
Format: 13 x 21
Number of pages 75
Language: Dutch

About the author(s)

Sarah De Boeck is directeur van het departement Territoriale Kennis van Perspective, het Brussels gewestelijk planningsbureau. Ze is doctor in de interdisciplinaire wetenschappen (stedelijke planning, economische geografie en stedelijke economische ontwikkeling) en is lid van het Foundational Economy Collective.

More in this category

ONDER POPULISTEN (PAUL VERBRAEKENLEZING 2022) Anton Jäger
KLIMAATACTIE IN GELE HESJES (Paul Verbraekenlezing 2020) Erik Swyngedouw
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019) Vincent Scheltiens
EEN STAD IS GEEN LAND... (Paul Verbraekenlezing 2018) Eric Corijn
TEGEN RADICALISERING (Paul Verbraekenlezing 2017) Nadia Fadil
DE LEEGTE VAN WESTERSE WAARDEN (Paul Verbraekenlezing 2016) Willem Schinkel

All books in this category