This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy > INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:25/03/2019
Handbook

INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN

by: Pieter Meurs

In deze Inleiding tot de Agogische Wetenschappen wordt agogiek omschreven als een eigentijds en praktisch humanisme. Het is een basiswerk waarin de belangrijkste kernbegrippen, eigenschappen en historiek van het sociaal-cultureel en non-formeel educatief werk (volwasseneneducatie, cultuureducatie, opbouwwerk …) aan bod komen. Aan de hand van een kritische wijsgerig-agogische analyse wordt ingegaan op hedendaagse en maatschappelijk relevante concepten zoals gemeenschapsvorming, burgerschap en educatie.

Deze inleiding is gesneden brood voor studenten van agogische opleidingen, maar biedt voor de leek eveneens een inleiding in een jonge wetenschappelijke discipline die niet alleen de studie, maar ook de verandering van de samenleving ambieert. Het voorwoord is voorzien door emeritus professor Willem Elias.
Standard
Price € 25,00

Details

INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN
Author(s): Pieter Meurs
ISBN: 9789057188817
Format: 17 x 24
Number of pages 184

About the author(s)

Pieter Meurs (1979) promoveerde in 2013 tot doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij is verbonden als professor aan de opleiding Agogische Wetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteur van Tegen Verbeelding (2017) en van verschillende artikels in nationale en internationale vaktijdschriften. Zijn onderzoek focust zich op het kruispunt van de filosofie en de educatiewetenschappen.

More in this category

DE MAAKBARE MORAAL Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge (red.)
THEORIE VAN DE RELIGIE Georges Bataille
HOMO ROBOTICUS EN An Jacobs, Lynn Tytgat, Michel Maus, Romain Meeusen en Bram Vanderborght (ed.)
DE SCHOOL VAN HET VRIJE DENKEN Jimmy Koppen
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019) Vincent Scheltiens
HET EINDE VAN DE METAFYSICA Geert Van Eekert en Herbert De Vriese

All books in this category