This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:22/03/2022

INCLUZED

Inclusief ondernemen met kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond

by: Joeri Vancoillie, Loes Ory & Reinhilde Pulinx (red.)

INCLUZED is het resultaat van co-creatie tussen onderzoek en sociaal werkgeverschap. De voorliggende publicatie gaat op zoek naar strategieën voor meer maatschappelijke erkenning en volwaardige arbeidsmarktparticipatie van kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond.

Als kader dient een onderzoeksopzet van UCLL Expertisecentrum Inclusive Society. Dat liet toe om deze vrouwen aan het woord te laten en om mogelijke strategieën te toetsen aan hun ervaringen. Daaruit is gebleken dat werkgevers en beleidsmiddens best meer aandacht opbrengen voor de persoonlijke en sociale betekenissen die de betrokkenen aan werk hechten. Zo zijn op de werkvloer een cultuur van erkenning, korte communicatielijnen en verbindend leiderschap onmisbare inrijpoorten voor emancipatie en duurzame loopbanen. In het beleidswerk dient bijgevolg ook meer aandacht te zijn voor de rol van werkgevers en zijn meer incentives welkom op het vlak van begeleiding en arbeidsorganisatie. Een en ander wordt duidelijk gemaakt vanuit de context van sociaal werkgever IN-Z.
Standard
Price € 25,00

Details

INCLUZED
Author(s): Joeri Vancoillie, Loes Ory & Reinhilde Pulinx (red.)
ISBN: 9789461172822
Format: 17 x 24
Number of pages 124
Language: Dutch

About the author(s)

Joeri Vancoillie is directeur strategie bij vzw IN-Z en docent werk, sociale economie en beleid aan UCLL Heverlee. 
Loes Ory is adjunct bij de algemeen directeur bij vzw IN-Z. 
Reinhilde Pulinx is senior onderzoeker bij het UCLL expertisecentrum Inclusive Society.

Met bijdragen van Fatima Yassir, Onderzoeker Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) en prof. Sarah Vansteenkiste (KULeuven), coördinator Steunpunt Werk en Ruth Claes, algemeen directeur IN-Z vzw.  

More in this category

DE ESSENTIËLE ECONOMIE David Bassens & Sarah De Boeck (red.)
SOFT SKILLS IN ONDERNEMERSCHAP Pieter Vandekerkhof & Marc Beenders
ADVIESPOCKET WANBETALERS EFFICIËNT AANPAKKEN (UNIZO) UNIZO
LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021) Sarah De Boeck
MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (5th revised edition) Marc Jegers
ADVIESPOCKET ZAKENDOEN MET DE OVERHEID (UNIZO)

All books in this category