This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > History > GESTOLDE MACHT (TWEEDE EDITIE)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:04/02/2021
Handbook

GESTOLDE MACHT (TWEEDE EDITIE)

Historische en vergelijkende inleiding tot het publieksrecht

by: Frederik Dhondt

Gestolde macht is een inleiding tot de geschiedenis van de staat in Europa, op het kruispunt van de politieke geschiedenis en de rechtsgeschiedenis, met een focus op de 17e, 18e en 19e eeuw. Diplomatie, vredesverdragen (Vrede van Westfalen, Congres van Wenen) en de Europese staatsleer waren essentieel in die ontwikkeling. Het recht is geen gesloten denksysteem, maar wordt bekeken als de taal van de macht. Het denken over staat en internationale betrekkingen loopt al eeuwen op dezelfde benen, tussen macht en moraal.

De historische mars van de afzonderlijke Europese staten naar vrijheid en gelijkheid – de kernwaarden van de Franse Revolutie – verloopt in verschillende snelheden. Dhondt vergelijkt de scheiding der machten, de rechten en vrijheden, en de staatsuitbouw in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, de drie grootste Europese staten. De Britse contractuele monarchie (Magna Charta, Glorious Revolution) en de Franse nerveuze extremen (Robespierre, Napoleon) komen terug in het 19e-eeuwse Duitsland op weg naar haar eenmaking (Bismarck) en in de Russische Revolutie (Lenin). Naast Rusland krijgen ook de grondwetten van de grootmachten China en de Verenigde Staten bijzondere aandacht.

Deze herziene editie werd bijgewerkt met recente historische en rechtshistorische literatuur.
Standard
Boek € 35,95
E-book € 23,95

Details

GESTOLDE MACHT (TWEEDE EDITIE)
Author(s): Frederik Dhondt
ISBN: 9789461170866
Format: 17 x 24
Number of pages 480
Language: Dutch

About the author(s)

Jurist en historicus Frederik Dhondt (1984) promoveerde tot doctor in de rechten aan de UGent. Hij doceert rechtsgeschiedenis en politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van internationaal recht en politiek in de 18e en 19e eeuw.

More in this category

EXTREEMRECHTS Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt
PRO ARTE! CUI BONO? Katrien Dierckx
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020
BUBELE Adolphe Nysenholc
GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING NR. 131 (2020) Stichting Auschwitz
FRANS FRANCKEN … AND HIS MILIEU Natasja Peeters and Ann Diels (eds.)

All books in this category