This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political & social sciences > Paul Verbraeken series > EEN STAD IS GEEN LAND... (Paul Verbraekenlezing 2018)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:02/05/2018

EEN STAD IS GEEN LAND... (Paul Verbraekenlezing 2018)

Pleidooi voor de stedelijke revolutie

by: Eric Corijn

De meerderheid van de mensen woont vandaag in een stedelijke omgeving. Met dat simpele feit wordt onvoldoende rekening gehouden, zeker wanneer het erom gaat de nodige maatschappelijke en politieke conclusies te trekken. Nochtans gaat het om één van de meest diepgaande herstructureringen in de geschiedenis van de mensheid. Het is al enkele decennia het onderzoeksonderwerp van Eric Corijn.

Dit boek bespreekt de belangrijkste kenmerken van de stedelijke transitie, zowel in Vlaanderen, als op wereldvlak. Er is een groeiend spanningsveld tussen steden en landen, zeker wanneer landen een protectionistische, nationalistische koers varen. Steden reageren ook beter op de drie grote planetaire uitdagingen: onze omgang met de natuur, de sociale ongelijkheid en de multiculturele samenleving. Daarom is het ook nodig de stadsgewesten meer bevoegdheden te geven om een duurzame, sociale en culturele transitie mogelijk te maken. Een lokale deeleconomie is één van de instrumenten om tot een nieuwe postnationale samenleving te komen. Een ware stedelijke revolutie! 

 

Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp. 

Standard
Price € 12,50

Details

EEN STAD IS GEEN LAND... (Paul Verbraekenlezing 2018)
Author(s): Eric Corijn
ISBN: 9789057187476
Format: 13 x 21
Number of pages 70
Language: Dutch

About the author(s)

Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel, stichter van de onderzoeksgroep Cosmopolis, Centre for Urban Research, ondervoorzitter van het Brussels Studies Institute en directeur van de Brussels Academy. Hij is lid van verschillende jury’s en commissies stadsvernieuwing, adviseur voor het Global Parliament of Mayors en auteur van meer dan 300 publicaties. Hij is ook actief deelnemer aan het maatschappelijk debat.

More in this category

ONDER POPULISTEN (PAUL VERBRAEKENLEZING 2022) Anton Jäger
LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021) Sarah De Boeck
KLIMAATACTIE IN GELE HESJES (Paul Verbraekenlezing 2020) Erik Swyngedouw
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019) Vincent Scheltiens
TEGEN RADICALISERING (Paul Verbraekenlezing 2017) Nadia Fadil
DE LEEGTE VAN WESTERSE WAARDEN (Paul Verbraekenlezing 2016) Willem Schinkel

All books in this category