This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:12/06/2019

DE RAND VERTAALD

Een analyse van de taalsituatie op basis van Taalbarometer 2 van de Vlaamse Rand

by: Rudi Janssens

Brussel en de Vlaamse Rand mogen twee aparte geografische en politieke entiteiten zijn, ze zullen altijd op een complexe manier met elkaar verweven blijven. Brussel staat internationaal in het koppeloton van de meest diverse steden. Via het suburbanisatieproces dat na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam, bepaalt de samenstelling van Brussel dan ook in grote mate die van de bevolking in de Vlaamse Rand. Tegelijkertijd genereerde de Rand haar eigen economische,maatschappelijke en politieke dynamiek. Beide ontwikkelingen liggen aan de basis van de huidige welvarende en diverse bevolking.

Het is hier dat de huidige taaldiversiteit haar oorsprong vindt. Maar, waar het politieke debat over de Vlaamse Rand beide traditionele taalgemeenschappen veelal tegenover elkaar plaatst, is de realiteit veel genuanceerder. Dit onderzoek bekijkt de taalsituatie van onderuit. Vertrekkende van de thuistalen en de taalkennis van de inwoners van de Vlaamse Rand, schetst deze studie een beeld van de manier waarop in verschillende domeinen met taal wordt omgegaan. Zowel informele taaldomeinen zoals het gezin, de vrienden en de buurt, als meer formele domeinen zoals de arbeidssituatie en de publieke dienstverlening, komen aan bod.

Dit onderzoek belicht de situatie vanuit een taalsociologisch perspectief. De analyse gebeurt aan de hand van de BRIO-taalbarometer, een onderzoeksinstrument dat het dagelijks taalgebruik in kaart brengt. Na vier taalbarometeronderzoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit het tweede in de Vlaamse Rand.
Standard
Price € 29,95

Details

DE RAND VERTAALD
Author(s): Rudi Janssens
ISBN: 9789057188985
Format: 15,5 x 24
Number of pages 168
Language: Dutch

About the author(s)

Rudi Janssens is verbonden aan het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) van de Vrije Universiteit Brussel waar hij als taalsocioloog verantwoordelijk is voor het taalbarometeronderzoek. Hij werkt onder meer rond taalgebruik in meertalige en multiculturele steden en regio’s, de impact van taalpolitiek op de publieke ruimte en de relatie tussen taal en identiteit. Hij is tevens lid van het Europees onderzoeksconsortium MIME (Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe) en zetelt in de Raad van Bestuur van het Brussels Studies Institute (BSI) en het Huis van het Nederlands in Brussel. Hij is onder andere de auteur van Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving (2013) en Meertaligheid als opdracht (2018) over de Brusselse taalsituatie. In 2014 publiceerde hij het eerste taalbarometeronderzoek over de Vlaamse Rand Taal en identiteit in de Rand, en was hij medeauteur van De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel (2012).

More in this category

DE VIJFHOEK VOORBIJ Aniss M. Mezoued, Sofie Vermeulen, Jean-Philippe De Visscher (red.)
BEDRIJFSWAGENS EN DUURZAME MOBILITEIT Anneloes Vandenbroucke, Aniss M. Mezoued & Joost Vaesen (red.)
COMPANIES AND SUSTAINABLE MOBILITY Anneloes Vandenbroucke, Aniss M. Mezoued en Joost Vaesen (Eds.)
MOLENBEEK/MAALBEEK Sven Gatz
MEERTALIGHEID ALS OPDRACHT Rudi Janssens
CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS François Rinschbergh, Eva Swyngedouw & Jef Vlegels

All books in this category