This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Public management, economics & entrepreneurship > DE IMPACT VAN AIRBNB OP DE VLAAMSE EN BRUSSELSE HOTELSECTOR
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:15/09/2020

DE IMPACT VAN AIRBNB OP DE VLAAMSE EN BRUSSELSE HOTELSECTOR

Een onderzoek naar de evolutie en competitiviteit van accommodatievormen

by: Stéphanie Uytterhaegen & Wesley Gruijthuijsen

De hotelsector en deeleconomie zijn vandaag onlosmakelijk verbonden. Deeleconomie verwijst naar het fenomeen dat particulieren en bedrijven dankzij het internet goederen en diensten met elkaar kunnen uitwisselen en delen. De twee belangrijkste nieuwe accommodatievormen uit de deeleconomie zijn couchsurfing (niet commercieel dus niet opgenomen in dit onderzoek) en Airbnb.

Airbnb, oftewel AirBed & Breakfast, ontstond in 2007 toen de drie oprichters de huur van hun pand in San Francisco niet langer konden betalen en besloten om gasten op luchtmatrassen te ontvangen om wat bij te verdienen. Vandaag is Airbnb een miljardenbedrijf met ruim 7 miljoen accommodaties, verspreid over meer dan 220 regio’s wereldwijd. Vanzelfsprekend is deze relatief nieuwe vorm van alternatieve verblijfsaccommodatie van invloed op de andere accommodatievormen maar ook op de (lokale) economie en heel wat andere maatschappelijke en politieke uitdagingen zoals duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap, wetgeving, fiscaliteit, (massa)toerisme, enz.

Omdat er in Vlaanderen en Brussel tot op vandaag nog maar weinig onderzoek gedaan werd naar de impact van nieuwe accommodatievormen op de hotelsector, vond Erasmushogeschool Brussel, een Vlaamse hogeschool gevestigd in het hart van Vlaanderen, België en Europa, het opportuun om dit actuele en relevante onderwerp verder te ontleden. Voorliggend onderzoeksrapport is hiervan het resultaat.
Standard
Boek € 25,00
E-book € 20,00

Details

DE IMPACT VAN AIRBNB OP DE VLAAMSE EN BRUSSELSE HOTELSECTOR
Author(s): Stéphanie Uytterhaegen & Wesley Gruijthuijsen
ISBN: 9789461170415
Format: 16 x 24
Number of pages 256
Language: Dutch

About the author(s)

Stéphanie Uytterhaegen (28 jaar) is halftijds onderzoeker en halftijds lector (o.a. Hotelbusiness en Marktanalyse) bij Erasmushogeschool Brussel.

Wesley Gruijthuijsen (28 jaar) is (toeristisch) geograaf en planoloog, met een interesse in ruimtelijke vraagstukken en data-analyse. Hij doctoreert aan de KU LEUVEN rondom het thuis in de eigen omgeving ouder worden (‘Ageing-in-place’), in relatie tot ruimtelijke duurzaamheid.

Het onderzoek naar de impact van Airbnb op de Vlaamse en Brusselse hotelsector werd van nabij opgevolgd door Sarah De Ridder (opleidingshoofd bachelor Hotelmanagement Erasmushogeschool Brussel) en Annelies Bockstael (Dienst Onderzoek en Dienstverlening Erasmushogeschool Brussel).

More in this category

DE ESSENTIËLE ECONOMIE David Bassens & Sarah De Boeck (red.)
THE ECONOMIC AND STRATEGIC IMPACT OF STANDARDS Caroline Buts, Michaël Dooms, Kim Willems, Ellen Van Droogenbroeck, and Fanny Soyeur
SOFT SKILLS IN ONDERNEMERSCHAP Pieter Vandekerkhof & Marc Beenders
ADVIESPOCKET WANBETALERS EFFICIËNT AANPAKKEN (UNIZO) UNIZO
MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (5th revised edition) Marc Jegers
ADVIESPOCKET ZAKENDOEN MET DE OVERHEID (UNIZO)

All books in this category