This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Communication sciences > BEELD/TAAL
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:17/09/2018
Handbook

BEELD/TAAL

Theorie van de visuele communicatie

by: Marc Bekaert

Beelden zijn visuele tekens. Gedachten vormen, vastleggen en communiceren is slechts mogelijk door het gebruik van tekens. ‘Media’ die daarvoor worden aangewend zijn gesproken of geschreven teksten, figuratief weergegeven taferelen en op specifieke dragers geregistreerde fotografische opnamen. Hoewel beelden alomtegenwoordig zijn en een schijnbaar evidente betekenis hebben, fungeren dus ook zij binnen een ‘talig’ tekensysteem.

BEELD/TAAL reikt de lezer zowel een theorie van het beeld aan, gefundeerd op de semiotiek ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce, als een doordachte en praktijkgerichte analysemethode voor beelden. In dit rijkelijk geïllustreerde boek ligt de klemtoon op het filmbeeld, dat zowel de fotografie als het bewegende beeld omvat, en dat aan de basis ligt van televisie en ook in digitale vorm voortleeft.

De auteur behandelt onder meer de semiotische aspecten van het beeld, fotografische en filmische registratie, compositorische factoren, montage en decoupage, parameters zoals beeldgrootte en point of view, ocularisatie en identificatie.

Standard
Price € 55,00

Details

BEELD/TAAL
Author(s): Marc Bekaert
ISBN: 9789057188008
Format: 21,5 x 25,5
Number of pages 468
Language: French

About the author(s)

Marc Bekaert (°1952) is licentiaat in de Wijsbegeerte en doctor in de communicatiewetenschappen. Hij doceerde filmgeschiedenis en beeldanalyse aan het RITS, de UAntwerpen, de Filmmusea van Brussel en Antwerpen, en aan de Karel de Grote Hogeschool. Momenteel is hij actief in de onderzoeksgroep Visual and Digital Cultures Research Center, aan de UAntwerpen.

More in this category

MEDIA EN INNOVATIE IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING Tim Raats & Tom Evens (red.)
NIEUWS, DIVERSITEIT EN DEMOCRATIE Pascal Verhoest & Leen d'Haenens (red.)
MEDIA EN JOURNALISTIEK IN VLAANDEREN Jonathan Hendrickx
DE KRACHT VAN KLEUR Marcel De Cleene
MENEER DE OPSTELLER Aad van Maanen
TEXT EDITING. A HANDBOOK FOR STUDENTS AND PRACTITIONERS Kris Van de Poel, WAM Carstens & John Linnegar

All books in this category