This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political & social sciences > ALS JE KLAAR BENT, MAG JE NAAR HUIS
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:05/10/2021

ALS JE KLAAR BENT, MAG JE NAAR HUIS

Reflecties over doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen

by: Tom Vander Beken

Wie opgesloten wordt als straf of maatregel, moet meer doen dan gewoon tijd uitzitten. Tijdens de vrijheidsberoving wordt van de opgeslotene ook inzet en verandering verwacht. Toch is de huidige invulling van die verwachtingen bij de uitvoering van de gevangenisstraf en de internering problematisch omdat ze te eenzijdig op de bescherming van de maatschappij gericht is. Die focus levert niet de beoogde resultaten en overschrijdt de grenzen van wat aanvaardbaar is als invulling van straffen en maatregelen. Als je klaar bent, mag je naar huis pleit voor een alternatief dat het menswaardig karakter van de vrijheidsberoving centraal stelt.
Standard
Boek € 20,00
E-book € 13,50

Details

ALS JE KLAAR BENT, MAG JE NAAR HUIS
Author(s): Tom Vander Beken
ISBN: 9789461172211
Format: A5
Number of pages 152
Language: Dutch

About the author(s)

Tom Vander Beken is jurist, criminoloog en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar criminaliteit en de reactie daarop met een bijzondere aandacht voor strafuitvoeringsrecht en penologische vraagstukken. In 2021 bekleedde hij aan de VUB de Leerstoel Willy Calewaert (deMens.nu).

More in this category

ONDER POPULISTEN (PAUL VERBRAEKENLEZING 2022) Anton Jäger
DE PSYCHOLOGIE VAN DE POLITIEK Christ’l De Landtsheer
ANTIPODE Hind Fraihi
IK BEN GEEN WITTE MAN Fons Mariën
ZINNEKES ZIJN DEBEST Dimokritos Kavadias, Bram Spruyt, Nadine Engels en Gide Van Cappel (red.)
MINORITIES, BELONGING AND VALUES Heleen Touquet (ed.)

All books in this category