This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books >

All books (369)

POST-CORONA ECONOMICS Hans Geybels, ed.
VERWEVENHEID Hans Alma en Caroline Suransky (red.)
CONSCIENTIOUS AI Katleen Gabriels
VRIJMETSELARIJ. EEN WIJSGERIGE BENADERING Leo Apostel
ALLES KAPOT! Anton Van Dyck

DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ J. M. Asselbergh & S. Warmoes
THE GDPR MADE SIMPLE(R) FOR SMES Lina Jasmontaitė, Alessandra Calvi, Renáta Nagy & David Barnard-Wills (eds.)
DE SPELREGELS VAN DE DEMOCRATIE - 4E HERZIENE EDITIE Stefaan Fiers & Steven Van Hecke
MEISJES VAN 50 EN MEER Christel Geerts (red.)
ADVIESPOCKET ZAKENDOEN MET DE OVERHEID (UNIZO)