lees dit bericht in uw browser

-Boekaankondiging-

VECHTSPORTEN MET EEN +

EXTRA KANSEN VOOR KWETSBARE JONGEREN

 

 

*Een praktijkboek over de sociale meerwaarden van vechtsporten

*Een instrument voor het beleid, voor de sportsector en voor alle betrokken sociale actoren

*Een project gedragen en ondersteund door de Vlaamse overheid


 

€ 24,95
240 pp.
ISBN: 9789054877981

 

BESTEL

kaft

Lees meer over dit boek

Bekijk de inhoudstafel

 

Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties doelbewust ingezet om sociale meerwaarde bij kansengroepen te creëren. De brede waaier van oosterse en westerse vechtsporten spreekt immers een bepaald publiek aan - ook onderaan de sociale ladder -, verhoogt het respect voor de tegenstander, de weerbaarheid en zelfcontrole en zorgt daardoor voor het kanaliseren van gevoelens van agressie.

 

 

Het boek Vechtsporten met een + geeft op basis van intuïtief gegroeide methodieken uit good practices in Vlaanderen en Nederland, relevante literatuur én eigen ervaring met sportplusprogramma’s, een overzicht van een aantal do’s en dont’s. Achtereenvolgens komen de principes van sport-plus- en vechtsport-plusprogramma’s aan bod, een overzicht van een aantal initiatieven uit binnen- en buitenland, en de leerpunten uit deze good practices. Het boek sluit af met een aantal aanbevelingen, zowel voor de vechtsportpraktijk als voor het beleid.

Dit praktijkboek richt zich zowel naar de sportsector als naar partners uit het sociale opbouwwerk en jeugdwerk uit Vlaanderen en Nederland. Het wil organisaties en beleidsmakers inspireren en stimuleren om met kennis van zaken een nieuw vechtsportproject voor kansengroepen op te starten of een bestaand initiatief te heroriënteren, met als duidelijk doel de sociale meerwaarde. Het boek vertrekt vanuit praktijkvoorbeelden én bestaande vakliteratuur en geeft tips om het sociale vechtsportproject een maximum aan slaagkansen te bieden.


 

Marc Theeboom is hoogleraar, vicedecaan onderzoek en voorzitter van de vakgroep Sportbeleid en -management aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel.

Ellen Verheyden is master in de Agogische wetenschappen en is als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel.