Accueil > Publications > VUBPRESS > GESTOLDE MACHT
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix est T.V.A. incl. et hors frais de transport.
Date de parution : 22/01/2018

GESTOLDE MACHT

Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht

par: Frederik Dhondt

Gestolde macht is een inleiding tot de geschiedenis van de staat in Europa, op het kruispunt van de politieke geschiedenis en de rechtsgeschiedenis, met een focus op de 17e, 18e en 19e eeuw. Diplomatie, vredesverdragen (congres van Westfalen, congres van Wenen) en de Europese staatsleer waren essentieel in die ontwikkeling. Het recht is geen gesloten denksysteem, maar wordt bekeken als de taal van de macht. Het denken over staat en internationale betrekkingen loopt al eeuwen op dezelfde benen, tussen macht en moraal.

De historische mars van de afzonderlijke Europese staten naar vrijheid en gelijkheid – de kernwaarden van de Franse Revolutie – verloopt in verschillende snelheden. Dhondt vergelijkt de scheiding der machten, de rechten en vrijheden, en de staatsuitbouw in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, de drie grootste Europese staten. De Britse contractuele monarchie (Magna Charta, Glorious Revolution) en de Franse nerveuze extremen (Robespierre, Napoleon) komen terug in het 19e-eeuwse Duitsland op weg naar haar eenmaking (Bismarck) en in de Russische Revolutie (Lenin). Naast Rusland krijgen ook de grondwetten van de grootmachten China en de Verenigde Staten bijzondere aandacht.
Prix standard
Prix € 34,95

Détails

GESTOLDE MACHT
Auteur(s) : Frederik Dhondt
ISBN : 9789057187032
Format : 170x240
Nombre de pages: 463

Le(s) auteur(s)

Jurist en historicus Frederik Dhondt (1984) promoveerde tot doctor in de rechten aan de UGent. Hij doceert rechtsgeschiedenis en politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en is als gastprofessor verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van internationaal recht en politiek in de 18e en 19e eeuw.

À découvrir dans cette rubrique

LIBER AMICORUM JEF VAN BELLINGEN Paul De Hert, Frederik Dhondt (red.)
DE HUMANE STAD Pieter Ballon, Cathy Macharis, Michael Ryckewaert
DE SCHEPPING NA DARWIN Stefaan Blancke
TEGEN VERBEELDING Pieter Meurs
and... 20 JAAR TOPAZ TOPAZ
JOOD ZIJN OF NIET Oscar Mandel, Ludo Abicht

Toutes les publications de cette rubrique